Оптимално качесто на услуги

Евро Инженеринг предлага проектиране, доставяне, изграждане и сервиз на:

 • мълниезащитни и заземителни уредби;
 • специализирани заземителни уредби;
 • нестандартни заземителни уредби;
 • системи и елементи за защита
  от пренапрежения (токови удари);
 • контрол на състоянието
  на електрическите мрежи и подстанции.

Актуални НОВИНИ

 • НОВ АДРЕС НА ОФИСА НИ В СОФИЯ!
  бул. “Цариградско шосе“ 131 /7ми км/, ATM Център, Офиси 405 и 406
  06.02.2013г. научете повече
 • ВАЖНО: Притежаваме необходимата квалификация за извършване замервания и изготвяне необходимите документи по мълниезащитните и заземителни уредби за въвеждане на сградите в експлоатация и издаване на Акт 16
 • В бр.6/18.01.2011 на Държавен вестник е обнародвана новата НАРЕДБА 4/22.12.2010 г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТАНСТВА. Проектът за тази нареба е изготвен от колектив на ЕТ ЕВРО ИНЖЕНЕРИНГ". Ние се гордеем с този факт. Целият текст на наредбата можете да ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК →.
 • Методическо ръководство за оценка на риска от поражения на мълнии (съгласно стандарт БДС EN 62305-2 “ОЦЕНКА НА РИСКА”)
  08.07.2010 г. научете повече (pdf)