ЕЛЕМЕНТИ /ДЕТАЙЛИ/ ЗА ПЛОСКИ ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ

Свободно лежаща пласмасова опора с бетоново блокче

Предназначение: За монтиране на мълниеотводния проводник върху хидроизолацията на плоски покривни конструкции

Каталожен №: ЕЕ/05/0071/А01/ Pк Bt

Технически характеристики:

 

начало

Грайферна основа на носещото опорно блокче

Предназначение: За хоризонтално стациониране и изолация на носещия опорен блок от хидроизолацията на покривната конструкция

Каталожен №: ЕЕ/05/0071/А01/ Pк Bt-1

Технически характеристики:

 

начало

Странични опори на носещото опорно блокче /комплект - 2 бр./

Предназначение: За странично укрепване на носещия опорен блок върху грайферната основа и стациониране на мълниеотводния проводник

Каталожен №: ЕЕ/05/0071/А01/ Pк Bt-2

Технически характеристики:

 

начало

Бетонова основа за мачта за мълниеприемник с пенопластова подметка /комплект с 4 бр. Противотежести/

Предназначение: За свободнолежащ монтаж на мълниеприемна мачта върху плоска покривна конструкция с височина на мачтата до 8 м.

Каталожен №: ЕЕ/05/0074/А01/ Bt

Технически характеристики:

 

начало

Бетонова основа за мълниеприемник с пенопластова подметка

Предназначение: За свободнолежащ монтаж на мълниеприемна мачта върху плоска покривна конструкция с височина на мачтата до 3 м

Каталожен №: ЕЕ/05/0077/А01/ Bt

Технически характеристики:

 

начало