ЕЛЕМЕНТИ /ДЕТАЙЛИ/ ЗА КЕРЕМИДЕНИ ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ

Носач дистанционен за плоска вълнообразна керемида /с монтажен пластмасов клипс/

Предназначение: За закрепване на мълниеотводния проводник по плоската керемидена част на покривната конструкция

Каталожен №: ЕЕ/05/0201/А01/ Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Скоба съединителна с мултиклема /мълниеприемникова мачта - 20 mm/

Предназначение: За осъществяване на електрическа връзка между мълниеприемна мачта и токоотводния проводник

Каталожен №: ЕЕ/05/0263/А01/Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Държач дистанционен /за водосток/

Предназначение: За закрепване на токоотвод - 8 - 12 mm) върху метален водосток

Каталожен №: ЕЕ/05/0241/А01/Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Носач дистанционен за керемида-капак - тип "Брамак" /с монтажен пластмасов клипс/

Предназначение: За закрепване на мълниеотводния проводник по капаците /билото/ на керемидена покривна конструкция

Каталожен №: ЕЕ/05/0205/А02/Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Скоба монтажна носеща /за конвенционален мълниеприемник - 20 mm/

Предназначение: За монтаж на мълниеприемна мачта - 20 mm към: бетон, блокче тип "ITONG", дърво, тухла, гипс-картон, термопанел и т. н.

Каталожен №: ЕЕ/05/0268/А02/Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Държач дистанционен /за водосток с монтажна лента/

Предназначение: За закрепване на мълниеотвод - 8 - 12 mm (от стомана поцинкована, алуминий неизолиран, алуминий екструдиран изолиран или медна сплав) върху метален водосток

Каталожен №: ЕЕ/05/0245/А01/Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Носач дистанционен за керемида-капак - тип "Гръцка керемида" /с монтажен пластмасов клипс/

Предназначение: За закрепване на мълниеотводния проводник по капаците /билото/ на керемидена покривна конструкция

Каталожен №: ЕЕ/05/0210/А02Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Дистанционен носач - изолиран

Предназначение: За изолиране проводника на мълниеотводите от носещия елемент (дистанционни носачи, хидроизолационна основа и др.)

Каталожен №: ЕЕ/05/0271/А02/Pk

Технически характеристики:

 

начало

Съединител монтажен /шина - шина/

Предназначение: За осъществяване на електрическа връзка между токоотводните шини 40 х 4 mm или 30 х 3 mm

Каталожен №: ЕЕ/05/0251/А01/Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Съединител монтажен /шина 30 х 3 mm - проводник/

Предназначение: За осъществяване на електрическа връзка между токоотводните шини 30 х 3 mm и токоотводен проводник - 8 mm

Каталожен №: ЕЕ/05/0254/А02/Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Съединител монтажен /шина 40 х 4 mm - проводник/

Предназначение: За осъществяване на електрическа връзка между токоотводните шини 40 х 4 mm и токоотводен проводник - 8 mm

Каталожен №: ЕЕ/05/0258/А02/Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Съединител монтажен /шина 40 х 4 mm - проводник/

Предназначение: За осъществяване на електрическа връзка между токоотводните шини 40 х 4 mm и токоотводен проводник - 8 mm

Каталожен №: ЕЕ/05/0260/А02/Fe Zn Cu

Технически характеристики:

 

начало

Скоба съединителна /мълниеприемникова мачта - 20 mm/

Предназначение: За осъществяване на електрическа връзка между мълниеприемна мачта и токоотводния проводник

Каталожен №: ЕЕ/05/0262/А02/Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Мултиклема /проводников съединител/

Предназначение: За осъществяване на токопроводима връзка между тоководещи проводници

Каталожен №: ЕЕ/05/0233/А02/Fe Zn Cu

Технически характеристики:

 

начало

Носач дистанционен за плоска вълнообразна керемида /с монтажен пластмасов клипс/

Предназначение: За закрепване на мълниеотводния проводник по плоската керемидена част на покривната конструкция

Каталожен №: ЕЕ/05/0202/А01/Cu

Технически характеристики:

 

начало

Скоба съединителна с мултиклема / мълниеприемникова мачта - 20 mm/

Предназначение: За осъществяване на електрическа връзка между мълниеприемна мачта и токоотводния проводник

Каталожен №: ЕЕ/05/0264/А02/Fe Zn Сu

Технически характеристики:

 

начало

Държач дистанционен /за водосток/

Предназначение: За закрепване на токоотвод - 8 - 12 mm) върху метален водосток

Каталожен №: ЕЕ/05/0242/А02/Cu

Технически характеристики:

 

начало

Носач дистанционен за керемида-капак - тип "Брамак" /с монтажен пластмасов клипс/

Предназначение: За закрепване на мълниеотводния проводник по капаците /билото/ на керемидена покривна конструкция

Каталожен №: ЕЕ/05/0206/А02/Cu

Технически характеристики:

 

начало


Скоба монтажна носеща /за конвенционален мълниеприемник - 20 mm/

Предназначение: За монтаж на мълниеприемна мачта - 20 mm към: бетон, блокче тип "ITONG", дърво, тухла, гипс-картон, термопанел и т. н.

Каталожен №: ЕЕ/05/0269/А02/Al

Технически характеристики:

 

начало

Държач дистанционен /за водосток с монтажна лента/

Предназначение: За закрепване на мълниеотвод - 8 - 12 mm (от стомана поцинкована, алуминий неизолиран, алуминий екструдиран изолиран или медна сплав) върху метален водосток

Каталожен №: ЕЕ/05/0246/А02/Cu

Технически характеристики:

 

начало

Носач дистанционен за керемида-капак - тип "Гръцка керемида" /с монтажен пластмасов клипс/

Предназначение: За закрепване на мълниеотводния проводник по капаците /билото/ на керемидена покривна конструкция

Каталожен №: ЕЕ/05/0211/А02/Cu

Технически характеристики:

 

начало

Скоба притискаща монтажна

Предназначение: За закрепване на токоотвод - 8 - 12 върху вертикални плоскости - стени

Каталожен №: ЕЕ/05/0215А01/Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Държач монтажен за олук

Предназначение: За закрепване на токоотвод - 8 - 12 върху метални олуци

Каталожен №: ЕЕ/05/0221/А02/ Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Държач монтажен за олук

Предназначение: За закрепване на токоотвод - 8 - 12 върху метални олуци

Каталожен №: ЕЕ/05/0222/А02/Cu

Технически характеристики:

 

начало

Мултиклема /проводников съединител/

Предназначение: За осъществяване на токопроводима връзка между тоководещи проводници

Каталожен №: ЕЕ/05/0231/А01/Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Мултиклема /проводников съединител/

Предназначение: За осъществяване на токопроводима връзка между тоководещи проводници

Каталожен №: ЕЕ/05/0232/А02/Cu

Технически характеристики:

 

начало