МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

Мълниеприемник с изпреварващо действие SchirteC E.S.E.S-A NF C 17-102 (комплект с връх /горни електроди/ и тръбна основа)

Предназначение: Мълниезащита на широкоплощни обекти и открити пространства - промишлени предприятия и складови бази, хотели; банки; административни и офис-сгради; резиденции; болници и др. медицински заведения; учебни, научни и бизнес центрове; кина, театри, музеи и художествени галерии; магазини, супер и хипер- маркети; почивни станции и курортни селища; жилищни кооперации и квартали; гари; паркинги, игрища; ГСМ-бази и др.

Каталожен №: ЕЕ/05/0001/А01/Fe; EE/06/0002/A01/Fe

Технически характеристики:

 

начало

Мълниеприемник с изпреварващо действие Schirtec E.S.E.-AS NF C 17-102 (комплект с връх/горни електроди/ итръбна основа)

Предназначение: Мълниезащита на широкоплощни обекти и открити пространства - промишлени предприятия и складови бази, хотели; банки; административни и офис-сгради; резиденции; болници и др. медицински заведения; учебни, научни и бизнес центрове; кина, театри, музеи и художествени галерии; магазини, супер и хипер- маркети; почивни станции и курортни селища; жилищни кооперации и квартали; гари; паркинги, игрища; ГСМ-бази и др.

Каталожен №: ЕЕ/06/0002/А01/Fe

Технически характеристики:

 

начало

Брояч на мълниите

Предназначение: Отчита броя на попаденията на мълнии върху мълниеприемника

Каталожен №: ЕЕ/05/0005/А01/Fe

Технически характеристики:

 

начало

Тестер SA-1T /със съединителен ширмован кабел с два куплунга/

Предназначение: За проверка изправността на мълниеприемника

Каталожен №: ЕЕ/05/0007/А01/Pк

Технически характеристики:

 

начало

Хоризонтални анкери

Предназначение: За закрепване на носещата мачта на мълниеприемника върху вертикални плоскости (стени, колони, парапети и др.). За закрепване на носещата мачта са необходими 2 бр. анкерни елементи

Каталожен №: ЕЕ/05/0010/А01/Fe

Технически характеристики:

 

начало

Вертикални анкери

Предназначение: За закрепване на носещата мачта на мълниеприемника върху хоризонтални плоскости (плоски покриви, бетонни плочи и др.). За надеждното закрепване на носещата мачта в много случаи се налага двата вертикални анкери да се дублират и с един хоризонтален анкер.

Каталожен №: ЕЕ/05/0015/А01/Fe

Технически характеристики:

 

начало

Вертикални анкери - конзоли /комплект 2 бр./

Предназначение: За закрепване на носещата мачта на мълниеприемника върху хоризонтални плоскости (плоски покриви, бетонни плочи и др.). За надеждното закрепване на носещата мачта в много случаи се налага двата вертикални анкери да се дублират и с един хоризонтален анкер.

Каталожен №: ЕЕ/05/0016/А01/Fe

Технически характеристики:

 

начало

Мачта замълниеприемник с изпреварващо действие

Предназначение: За закрепване на мълниеприемника върху покривната конструкция

Каталожен №: ЕЕ/05/0020/А01/Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало