ПРОВОДНИЦИ И ШИНИ ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЯВАНЕ

начало

Алуминиев проводник /неизолиран, полутвърд/

Предназначение: За изграждане на външни токоотводи и мълниеприемни мрежи

Каталожен №: ЕЕ/05/0035/А01/Al Mn Si

Технически характеристики:

 

начало

Меден проводник /неизолиран, полутвърд/

Предназначение: За изграждане на външни токоотводи и мълниеприемни мрежи

Каталожен №: ЕЕ/05/0037/А01/Cu

Технически характеристики:

 

начало

Стоманен поцинкован проводник

Предназначение: За изграждане на външни токоотводи и мълниеприемни мрежи

Каталожен №: ЕЕ/05/0041/А01/Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Алуминиев проводник /екструдиран, полутвърд, изолиран/

Предназначение: За изграждане на скрити токоотводи - под мазилка, хидроизолация или облицовки

Каталожен №: ЕЕ/05/0045/А01/Al Mn Si

Технически характеристики:

 

начало

Заземителна шина

Предназначение: За изграждане на заземителни контури и контури за изравняване на потенциалите

Каталожен №: ЕЕ/05/0051/А01/ Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Заземителна шина

Предназначение: За изграждане на заземителни контури и контури за изравняване на потенциалите

Каталожен №: ЕЕ/05/0054/А02/ Fe Zn

Технически характеристики:

 

начало

Контролно-ревизионна

Предназначение: За осъществяване на електрическа контролна връзка между заземително огнище и токоотвод

Каталожен №: ЕЕ/05/0061/А02/ Al

Технически характеристики:

 

начало

Изправяща машина /за проводник и шина/

Предназначение: За изправяне на навит проводник и заземителна шина в две плоскости

Каталожен №: ЕЕ/05/0065/А02/ Fe

Технически характеристики:

 

начало