Правила за ползване

Използването на http://euroengineeringbg.com се приема като безусловно съгласие с настоящите Правила за ползване. При пълно или частично несъгласие лицето е длъжно да прекрати използването на сайта.

 

Цялото съдържание на http://euroengineeringbg.com е предмет на авторско право с всички запазени права. Потребителите, забелязали нередност могат да сигнализират с изпращане на съобщение, като посочат страницата и установената нередност.

 

http://euroengineeringbg.com се стреми към поддържането на актуална и пълна информация. Въпреки това потребителят се съгласява, че http://euroengineeringbg.com не носи отговорност спрямо потребителя или фирмите за пропуснати ползи, претърпени вреди или други последствия породени от неточност, промяна, или изтриване на информация от сайта, както и относно промяна, ограничаване или прекратяване на услуги.

 

http://euroengineeringbg.com има безусловното право да оперира с въведената информация в това си качество разрешава добросъвестното използване на материали от сайта, но само с изричното посочване на името на сайта като източник и поставяне на линк сочещ към съответната страница с използвания текст. Забранено е използването на материали от сайта за злоумишлени или недобронамерени действия.

 

http://euroengineeringbg.com не толерира и прави всичко възможно да ограничи всякакви злоумишлени действия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на потребителя, ползващ услугите на сайта, включително изпращането на нежелана поща, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на т.нар. троянски коне или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и въобще извършването на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. Потребителят се съгласява, че http://euroengineeringbg.com не носи отговорност за претърпени вреди, пропуснати ползи или други последствия, настъпили вследствие на такива действия.

 

http://euroengineeringbg.com си запазва правото да променя настоящите Правила за ползване.