Софтуер за оценка на риска

Уважаеми колеги,

Софтуерният продукт за оценка на риска от поражения на мълнии на сгради, външни  съоръжения и открити пространства е предназначен за оценката на риска и определяне нивото на мълниезащита на обектите защитавани от мълнии съгласно изискванията на на Наредба 4 /22.12.2010 за ”Мълниезащитата на сгради външни съоръжения и открити пространства”.  В тази наредба за извършването на  регламентираното в глава четвърта ПРОЕКТИРАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С КОНВЕНЦИАЛНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ ПО НИВО НА МЪЛНИЕЗАЩИТА и глава пета ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЪНШНА МЪЛНИЕЗАЩИТА С МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ е необходимо да бъде определено нивото на мълниезащита на защитавания обект. Това определяне се извършва съобразно изискванията на БДС EN 62305 – „Оценка на риска”. С помоща на този програмен продукт лесно и точно се извършва оценката на риска съобразно изискванията на стандарта и определяне нивото му на мълниезащита. Резултатите могат да бъдат разпечатени за да се приложат в инвестиционните проекти на проектантите. Използването на софтуерния продукт за оценка нариска може да се използва безплатно от сайта на ЕТ”Евроинженеринг” от проектанти, архитекти, инвеститори и всички заинтересовани.

Инж. Христомир Иванов – управител на ЕТ „Евроинженеринг”

Регистрация

За да използвате софтуера за оценка на риска е необходимо да извърпшете регистрация от тук.

Достъп до софтуера

Ако вече сте се регистрирали, моля попълнете коректно вашия имейл адрес и парола в полетата по-долу и щракнете върху бутона ВХОД.